Επανάληψη στην προσωπική αντωνυμία


Αφού διαβάσετε από το σχολικό βιβλίο για την κλίση της προσωπικής αντωνυμίας, να κάνετε την παρακάτω άσκηση. Πατήστε εδώ.