Οδύσσεια, Ενότητα 19η

Από το βιβλίο σας ή από τον ιστοχώρο Ελληνικός Πολιτισμός διαβάστε την 19η ενότητα. Μελετήστε προσεκτικά και τις εικόνες

Αφού μελετήσετε το κείμενο απαντήστε στις ερωτήσεις κατανόησης. Όπως αυτό που κάναμε στην τάξη.

Όλα αυτά θα γίνουν ως την Κυριακή 22/3 και μέχρι τις 20:00.

Μετά θα σας βάλω ασκησούλες