Υπεύθυνος

Υπεύθυνος για το ιστολόγιο αυτό είναι ο Γιάννης Παπαθανασίου.
Καθηγητής στο 3ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.