Οδύσσεια, 22η εν.

Επιτέλους, ο Τηλέμαχος μαθαίνει ότι ο ξένος που φιλοξενούσε ο Εύμαιος στο καλύβι του είναι ο πατέρας του, ο Οδυσσέας.
Είναι εύκολη η αναγνώριση; Πώς να νιώθει ο Τηλέμαχος που βλέπει τον πατέρα του μετά από 20 ολόκληρα χρόνια;


Αφού μελετήσετε την ενότητα από τη σελίδα 127 του σχολικού βιβλίου ή από τον ιστοχώρο μου (εδώ) ή από την ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου (εδώ) να απαντήσετε στην 1η και την 3η ερώτηση του βιβλίου πατώντας εδώ.