Οδύσσεια, 21η ενότητα

Έφτασε η ώρα που ο Οδυσσέας, μετά από απουσία 20 ολόκληρων χρόνων θα δει τον γιο του τον Τηλέμαχο. Η συνάντηση θα γίνει στην καλύβα του Εύμαιου, του χοιροβοσκού (δηλ. αυτού που βόσκει γουρούνια).

Διαβάστε την ωραία αυτή ενότητα από εδώ. Διαβάστε παράλληλα και τα σχόλια πατώντας τα νούμερα.
Αφού διαβάσετε την ενότητα να απαντήσετε στις ερωτήσεις κατανόησης, πατώντας εδώ.

Αφού κάνετε και τις ερωτήσεις κατανόησης απαντήστε σε δύο ερωτήσεις. Θα τις βρείτε εδώ.