Επανάληψη στα ουσιαστικά της α' και β' κλίσης

Ας κάνουμε και λίγη επανάληψη στα ουσιαστικά της α' και β' κλίσης.

Πρώτα θα πρέπει να διαβάσεις λιγάκι για να τα θυμηθείς. Χωρίς επανάληψη δε μαθαίνουμε τίποτα. Οπότε για τα ουσιαστικά της α' κλίσης πάτησε εδώ και για τα ουσιαστικά της β' κλίσης εδώ.

Αφού διαβάσεις καλά θα πρέπει να κάνεις και την άσκηση. Η βαθμολογία σου θα πρέπει να είναι 20/20. Αν είναι μικρότερη, ακόμη και 19/20 θα πρέπει να την επαναλάβεις. Ξεκίνα, λοιπόν, πατώντας εδώ.