Τονισμός

Να θυμηθούμε τους κανόνες τονισμού.
Όπως είχαμε πει
α. οξεία παίρνουν:
1. η προπαραλήγουσα (ΠΠΛ)
2. τα βραχύχρονα φωνήεντα (ε, ο) και οι δίφθογοι αι, οι όταν βρίσκονται στο τέλος της λέξης.
3α. η μακρύχρονη παραλήγουσα, όταν η λήγουσα είναι κι αυτή μακρύχρονη (ΜΜ)
β. περισπωμένη παίρνουν:
3β η μακρύχρονη παραλήγουσα, όταν η λήγουσα είναι βραχύχρονη (ΜΒ)
4. η λήγουσα στη γενική και δοτική.

Με οδηγό αυτούς τους κανόνες να κάνετε τις ασκήσεις.
1η άσκηση: Να δικαιολογήσετε τον τόνο στις παρακάτω λέξεις. Δείτε εδώ.
2η άσκηση: Βάλτε τον σωστό τόνο στις παρακάτω λέξεις.  Δείτε εδώ.
3η άσκηση: Βάλτε τον κατάλληλο τόνο και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  Δείτε εδώ.