Σχηματισμός του απαρέμφατου

Τι είναι το απαρέμφατο;
Πώς σχηματίζεται;
Τις απαντήσεις θα τις βρεις πρώτα απ' όλα στο σχολικό βιβλίο, στην 13η ενότητα (σελ. 102) ή στο ψηφιακό βιβλίο ή στον ιστοχώρο μου.
Επίσης υπάρχει κι αυτό το βοηθητικό βίντεο.